Ezért mondókázz minden nap a babával, kisgyermekkel! Hogyan fejlesztik a versek a gyerekeket?

Nagyszülők Lapja

Mondókák, Versek

Nagyszülők Lapja


Ezért mondókázz minden nap a babával, kisgyermekkel! Hogyan fejlesztik a versek a gyerekeket? A gyermekkori verselés nem csupán nyelvi fejlesztés, hanem annál jóval több. Miért kell minél több mondókát és versikét mondogatni a babáknak? Mi mindent tanulnak a kisgyerekek a versekből? A gyermekkori verselés fontosságáról költő és logopédus szakértőnket kérdeztük. Azt már régóta tudjuk, hogy milyen rendkívüli szerepe van a ritmusos mondókáknak és kedves gyerekversikéknek a kicsik életében. Ezúttal Fodor Tímea logopédus szakértőnket kértük meg, hogy foglalja össze a gyermekkori verselés fontosságát, és Aranyosi Ervin költőt, hogy mondja el, miért ajánlja a mindennapos versolvasást a kisgyerekes családoknak.

Fodor Tímea logopédus - A gyermekkori verselés fontosságáról


A kisbabák a magyar nyelv sajátosságait tanulják meg a versikékkel
A legkisebbek a vers hangsúlyára, lüktetésére, ritmusára, hanglejtésére figyelnek fel. Az anyukák azzal, hogy már a pár hónapos babával mondókáznak, verselnek, a magyar nyelv sajátosságait adják át. Ahogy az anya verset mond, a gyermek figyeli a szájmozgását is, ezzel tanulva a beszédhangok képzését.
A hangsúly, a lüktetés, a ritmus a beszédhangok hosszúságának és zöngéinek észlelését fejleszti.

A vershallgatás előkészíti a későbbi jó helyesírást
A fonématudatosság  - a későbbiekben erre épül a helyesírás - alapja a beszédhanghallás, a beszédészlelés. A fonémák (a hangok elemi, elvont egysége) kihallása, azok milyenségének észlelése (zöngés vagy zöngétlen a mássalhangzó, hosszú vagy rövid a magánhangzó, stb.) segít abban, mit hogyan kell leírni. A helyesírás kialakulását segíti az is, ha látja a gyermek az olvasott szöveget (akár már egy óvodás is, aki még nem tud olvasni). A vizuális észlelés elraktározza a szóalakot az emlékezetbe, és adott helyzetben könnyebben aktivizálódik a szóalak leíráskor (biztos mindenkinek van ilyen típusú AHA !-élménye).

Az óvódásoknak szóló versikék megmozgatják a nyelvi fantáziát
A rímek megmozgatják a nyelvi fantáziát, alkalmasak a szavak aktivizálásának gyorsítására, ezért megkésett beszédfejlődés vagy afázia esetén is jól alkalmazhatók. Sokszor előfordul, hogy egy ovis a jól ismert mondókával, verssel úgy játszik, hogy szinte tudattalanul improvizál, „átkölti” néhány szavát. Erről azt gondolom, hogy az a jó vers, amit egy gyerek átkölt, hisz a parodisták is csak a karakteres, híres emberek figuráit tudják jól utánozni.

Versikékkel-mondókákkal gyarapodik a szókincs
A verselés hatására folyamatosan bővül a szókincse is.  Nem kell a verset megmagyarázni, de az ismeretlen szavakat mindig mondjuk el előtte, beszéljünk róluk. A verbális emlékezet nagyon jó fejleszthető memoriterekkel, akárcsak a verbális sorrendiség is.

A verbális kreativitás színesíti a későbbi személyiséget
A vers az egész személyiséget gazdagítja. A verbális kreativitás a hasonlatokból, a képi sugallatokból, metaforákból, szinesztéziákból is építkezik.

Mondókák, versek gyerekeknek »


Aranyosi Ervin költő - A gyermekkori verselés jelentőségéről


A gyermekversekben megfogalmazott gondolatok világképet adnak át
A vers és a mondóka a gyermekek értelmét képesek fejleszteni - az ő még tiszta lelki szintjükhöz igazodva. Nagy felelősség éppen ezért gyermekeknek verset írni. Életük első néhány évében az utánzásos tanulás az, amit a világ felfedezése mellett a szellemi fejlődésük érdekében tesznek. Ez az a korszak, melynek hitrendszere egyszersmind meghatározó lesz egész életükre. A gyermekversírás komoly felelősséggel jár, hiszen a versben közvetített gondolatok mérhetetlenül tisztán adnak át világképet, világlátást a gyermekeknek, akiknek szelleme, mint egy szivacs issza be a felnőttektől kapott tudást. (Ha ez a tudás nem támogató, sajnos akkor is). A gyermekeknek ebben a korban kell megismerkedniük a körülöttük létező világgal. Ilyenkor még könnyű a többi élőlény szeretetére, elfogadására megtanítani őket.

A mondókák komoly tanításokat tartalmaznak
A versnek különleges és varázslatos szerepe is van. Őseink hitvilágához is hozzá tartozott a vers, a mondóka, a sámáni varázsszavak ritmikus, dallamos mondogatása, kántálása. A vers varázsa megmaradt azóta is. Fennmaradt mondókáink is komoly tanításokat tartalmaztak. A vers ruhájába öltöztetve, játékosan, könnyen elsajátíthatóan és a legfogékonyabb korban adták át az ősi tudást az utódoknak. Sajnos a valós jelentés, értelmezés sok helyen megkopott, így látszatra néha értelmetlennek, esetenként erőszakosnak tűnnek, pedig az eredeti szöveg és a gondolat nagyon is komoly élettapasztalatokat adott át a tudásra éhes új nemzedéknek.

A gyerekek szellemi tápláléka a vers és a mese
A mese és a vers egyaránt fontos szellemi táplálék, amely segíti az egyébként megmagyarázó, szép magyar nyelvünk megtanulását, a szókincs bővítését és támogatja a magyar nyelvnek, különösen a képalkotást segítő módját. A nyelv egyúttal fejleszti a kreativitást, az önállóságot, a saját ötletek teremtését. A versek ezt varázserejükkel még fokozni is tudják.

A versek az életre tanítás fontos eszközei lehetnek
Sokat segíthetnek az önismeret kialakításában. Érzelmi gazdagodást jelentenek. Az életre tanítás fontos eszközei, komoly mentális támogatói egy lelkileg egészséges eljövendő nemzedék erkölcsi, hit és tudásbeli felemelkedésének, emberi értékeink megmaradásának. megtartásának.

Aranyosi Ervin állandó szakértőnket megkértük arra, hogy fogalmazza meg fenti gondolatait versben is a Nagyszülők Lapja olvasóinak. Így született meg ’A vers egy jó barát’ című költeménye.

Aranyosi Ervin: A vers egy jó barát

A vers varázslat! Ha olvasod,
lelked szép táncba kezd.
Ha átveszed a ritmusát,
hagyja, hogy felfedezd!
Sorok végén a rím ragyog,
egymással összecseng.
Versszakok közt üres sorok,
így lesz ott közte csend.

A vers, ha kell, elandalít,
érzések érnek el.
A verssel teleírt papír
máris életre kel.
Játékos, vagy incselkedő,
mosolyra hangoló,
lágyan gurul a cél felé,
akár egy nagy golyó!

Tudod a vers, ha kell tanít,
hogy éld az életed,
s ha szomorú vagy átsegít,
ott marad még veled.
Ötletet ad, hogyan tovább,
és lendületbe hoz.
Páncél, ha szíved védtelen,
s nem ér el a gonosz!

Jobb kedved lesz, ha olvasod,
s támad száz ötleted.
Edzésben tartja szellemed,
a jó úton vezet.
Megismerheted önmagad,
tükröt tart, s láthatod,
mely gondolat jár tévúton,
s mi okoz bánatot?

Bizony a vers mindentudó,
mert szívünkből fakad,
tudós ösvényre csalogat,
hogy leld meg önmagad!
Hát tudd, a vers varázslatos,
engedd csak hatni rád!
Olvasd, s figyelj, ha olvasod,
megszépül a világ!


Aranyosi Ervintől Te is rendelhetsz verset Szeretteidnek a költő oldalán: http://versek.aranyosiervin.com/
Aranyosi Ervin © 2015-09-16. A vers és a kép megosztása, másolása, csak a szerző nevével és a vers címével együtt engedélyezett. Minden jog fenntartva.


Aranyosi Ervin: Mindennapi versek

A vers bűvös eszköz,
hiszem, elvarázsol!
Fájó szívet gyógyít,
elesettet ápol.

Arcodra mosolyt csal,
megtanít szeretni,
megmutatja hogy kell
jó embernek lenni.

Olvass hát mindennap
verset gyermekednek,
használd ki az időt,
hogy veled lehetnek!

Élvezd minden percét,
élvezd a figyelmét,
s figyeld, hogy köti le
a csapongó elmét!

A vers bűvös eszköz,
hiszem, elvarázsol!
Ahol a szív ébred,
az öröm sincs távol!


Aranyosi Ervintől Te is rendelhetsz verset Szeretteidnek a költő oldalán: http://versek.aranyosiervin.com/
Aranyosi Ervin © 2014-12-19. A vers és a kép megosztása, másolása, csak a szerző nevével és a vers címével együtt engedélyezett. Minden jog fenntartva.


Mondókák, versek gyerekeknek »

Nagyszülők Lapja

Mondókák, Versek

Nagyszülők Lapja


2015.09.28