Nemzeti ünnepünkre: versek március 15. alkalmából gyerekeknek

Nagyszülők Lapja

Mondókák, Versek

Nagyszülők Lapja


Nemzeti ünnepünkre: versek március 15. alkalmából gyerekeknek Készülnek már a lurkók az iskolában, óvodában műsorral március 15-e alkalmából? Hoztunk néhány verset Mentovics Évától, amiket nemzeti ünnepünkre írt, olvassátok!

Készülnek már a lurkók az iskolában, óvodában műsorral március 15-e alkalmából? Hoztunk néhány verset Mentovics Évától, amiket nemzeti ünnepünkre írt, olvassátok el és mesélj neki az 1848-49-es forradalom és szabadságharcról!


Nemzeti ünnepünkre: versek március 15. alkalmából gyerekeknek


 
Magyar szívben, magyar lélek

Ezernyolcszáznegyvennyolc volt,
szabadságra vágyott a nép,
a nemzetben tettvágy tombolt,
küzdöttek a szabad honért.

Bizakodtak, hitték, vágyták,
harcoltak, hogy tőlük tellett,
országukért és a népért,
melyben éltek, s hűn szerettek.

Lerázni a rabigákat,
függetlenné, eggyé válni,
mert ha szívük egyként dobban,
történhessen szinte bármi,

összefogva a nagy célért,
biztatva a csüggedőket,
példát adva, lelkesítve,
szabadlelkű álmot szőhet

minden magyar, kinek vágya,
sírig tartó, hű fohásza,
független és békés legyen
hőn szeretett, szép országa.

Most is zászlót lenget a szél,
de óhajunk még a régi;
magyar szívvel, hű magyarként
biztonságos honban élni.

Népünk szíve együtt dobban,
míg ajkunkon himnusz éled…
Anyaföldünk óvó keblén,
magyar szívben, magyar lélek.


 

Vágtat a század

Bátor szívű, hős katona
fürge lován vágtat.
Dübörög az út mögötte,
fut az egész század.

Kürtszó harsan, kardlap csillan,
harcba hív a nóta.
Dicsőséggel térnek vissza
holnap virradóra.

Megvédik a magyar földet,
elkergetnek bárkit,
ki a hazát megtámadja,
vagy ellene lázít.


1848 emlékére

Szép március idusára*
dolmány kerül a huszárra.
Felkantároz, nyergel, fordul,
bőrcsizmája megcsikordul.

Magyar lévén lóra termett,
erős karja kardot lenget.
Harci kürtszó dallamára
indul bátran a csatába.

Magyar szív és magyar érzés,
magyar föld- és családféltés,
magyar hit és magyar remény
lüktet keble hű rejtekén.

Magyar legény vitéz huszár,
magyar földért bátran kiáll -
piros-fehér-zöld zászlóval,
magyar harci indulóval,

hegyen, völgyön, erdőn által
vágtat hadba hű lovával,
érted, értem, mindnyájunkért,
hőn szeretett, szép honunkért.

(*március idusa – március közepe)

Ezt láttad már? Így készül a papírhuszár, papírkard, kokárdavirág - 5 látványos, kreatív ötlet gyerekeknek nemzeti ünnepünkre »

Induló

Egy-két-há-négy, egy-két-há-négy...
Indulj te is szaporán!
Feszüljön a díszes dolmány,
rajta fényes paszomány.

Csitt-csatt, dirr-durr, csitt-csatt, dirr-durr...
Csattognak a fegyverek.
Puska dördül, ágyú dörren,
még a föld is megremeg.

Egy-két-há-négy, egy-két-há-négy...
Erős, izmos a lábunk.
Szívünk bátor, muszklink dagad,
mindenkit lekaszálunk.

Menekülj hát zord ellenség,
hajítsd el a fegyvered!
Bátrak vagyunk, mint a tigris,
jobban jársz, ha leteszed.


Megvédjük a hazánkat!

Tartsd a lépést; bal, jobb, bal, jobb,
harcba hív a trombita.
Gyere Bálint, gyere Pista,
indulj te is Zsoltika!

Állj csak sorba, szedd a lábad,
tartsd a ritmust; egy-kettő!
Megtámadták a hazánkat,
így haragunk rettentő.

Hol a távcső? Fürkésszük ki,
hol bújik az ellenség!?
Ha meghallják elszánt léptünk,
szaladhatnak szerteszét.

Tarthat erre akármilyen
ellenséges hadjárat,
tiszta szívvel, hősiesen
megvédjük a hazánkat!


Bátor huszárok

Lendül a kardjuk,
csillan a lapja,
bátor huszárok
készülnek harcba.

Dobban a patkó,
indul a vágta,
harsan a kürtszó,
senki se gyáva.

Pirkad a hajnal,
nap tüze éled,
felszabadítják
a magyar népet.

Szerző: Mentovics Éva
Fotó: Wikimedia/Khalai, kutatokejszakaja.hu

Nagyszülők Lapja

Mondókák, Versek

Nagyszülők Lapja


2019.03.07