Ezért fontos, hogy sokat énekelj, mondókázz az unokáddal!

Nagyszülők Lapja

Nagyszülő-unoka

Nagyszülők Lapja


Ezért fontos, hogy sokat énekelj, mondókázz az unokáddal! Miért kell egészen kis kortól mondókázni a kisunokának? Milyen hatással van a közös éneklés az óvodáskorú gyerekekre? Milyen énekes-zenés játékokat ajánl szakember otthonra, amivel nem csak a zenei hallás, hanem a mozgás, koncentráció és egy sor más képesség is fejleszthető. Talán nem is gondolnánk, hogy az énekes-zenés-játékos foglalkozásoknak mekkora jelentősége van a gyermekek korai fejlesztésében. Juhász Éva Petra, a Tunyogi Pedagógiai Szakszolgálat gyógypedagógusa rengeteg pozitív tapasztalatról és hasznos információról számolt be nekünk, amelyet szülőknek és nagyszülőknek egyaránt szeretettel ajánlunk.

A zenei fejlesztés más képességek fejlődésére is pozitívan hat
Már a ’60-as, ’70-es években is zajlottak olyan kutatások Magyarországon, amelyek a zenei fejlesztés hatását vizsgálták óvodás és iskoláskorú gyermekeknél (Kokas Klára, Barkóczi Ilona és Pléh Csaba vizsgálatai). Ezekben a vizsgálatokban megállapították, hogy a rendszeres zenei fejlesztés más képességek fejlődésére is pozitív hatást gyakorol. „Az általunk végzett vizsgálatban is hasonló eredményeket tapasztaltunk a korai életkorra vonatkozóan –mondja Juhász Éva. A csecsemők és kisdedek hallásának, hallási figyelmének fejlődése együtt járt szinte valamennyi egyéb képességük, mint például a beszéd és kommunikáció, a játéktevékenység, a tanulási képességek, a mozgás vagy a manipulációs képesség fejlődésével (Tunyogi Erzsébet, Kofránné Rémi Annamária és Bodor Emese vizsgálata)”.

Egészen kiskortól mondókázzunk a kisunokának
Lenyűgöző, egy gyermeknél mennyi készség, képesség fejlesztése megvalósítható zenei, énekes foglalkozás segítségével. Mint a gyógypedagógus mondja, a zenei foglalkozások fejlesztő hatásai szerteágazók. „Ha már egészen korai életkortól énekelünk, mondókázunk az unokának, akkor jobb lesz ritmusérzékük és a zenei hallásuk. De ezeken felül a kommunikáció és a beszéd fejlődésére is nagyon jó hatást gyakorolunk, sőt az iskoláskorban az olvasás és írás tanulását, de a matematika elsajátítását is megkönnyíti, ha a gyermeknek jó a hallási figyelme és a ritmusérzéke.

VERSEK, MONDÓKÁK, ÉNEKEK >>

A zene hat a mozgásra, sőt a figyelemre is
A mozgással kísért énekes játékok a gyermekek nagymozgásait is segítik összerendezni, fejlesztik az egyensúlyérzéket. Ha egyszerű hangszereket is megszólaltatunk a gyermekekkel, ezáltal a finom, precíz kézmozgások fejlődését is segítjük. A rendszeres zenés foglalkozásokkal a gyermekek figyelme és koncentráló képessége is egyre kitartóbb lesz. A társaikkal közös játék során megtanulnak egymásra figyelni, segítjük őket beilleszkedni a csoportba. Mindezek mellett az énekes, zenei foglalkozások pozitív élményt jelentenek a gyermekek számára, segítenek oldani a bennük felgyülemlett feszültségeket, és segítik a személyiség boldog, harmonikus fejlődését” – fejti ki Juhász Éva.Zenés fejlesztés a Tunyogi játszóházban

Így játsszunk az unokával otthon - szakember tanácsai


-    csecsemőkortól kezdve sokat mondókázzunk, énekeljünk,
-    figyeljük meg az unokával közösen a különböző hangszerek vagy más tárgyak hangját,
-    keressük meg a hangok forrását együtt,
-    a mondókát, éneket kísérheti valamilyen egyszerű mozdulat (pl. Kerekecske, gombocska…, Borsót főztem…),
-    tapssal vagy egyszerű hangszerekkel is követhetjük a zene lüktetését,
-    kisdedkorban már egyre többféle hangszert vegyünk  elő, illetve mutassunk be az unokának,
-    a közös zenélés során egyszerű szabályokat kövessünk (pl. válaszolgató dalok), figyelünk egymásra,
-    rövidebb gyerekdalokat is hallgassunk magnóról, vagy vigyük az unokát minél gyakrabban koncertre,
-    ha lehet, válasszunk aktuális témát, például: tavasz, Húsvét.

VERSEK, MONDÓKÁK, ÉNEKEK >>

Szakértő: Juhász Éva, a Tunyogi Pedagógiai Szakszolgálat gyógypedagógusa

Fotó: FreeDigitalPhotos

Nagyszülők Lapja

Nagyszülő-unoka

Nagyszülők Lapja


2015.03.26