Nyugdíj, nyugdíjigénylés 2016 - Kik jogosultak 2016-ban saját jogú nyugdíjra? Mi határozza meg a nyugdíj összegét?

Nagyszülők Lapja

Munka, nyugdíj

Nagyszülők Lapja


Nyugdíj, nyugdíjigénylés 2016 - Kik jogosultak 2016-ban saját jogú nyugdíjra? Mi határozza meg a nyugdíj összegét? Ki jogosult öregségi nyugdíjra? Mi a teendő, ha nincs meg a nyugdíj megállapításához szükséges szolgálati idő? Melyek a nők kedvezményes öregségi nyugdíjának legfőbb tudnivalói? Mi alapján állapítják meg a nyugdíj összegét? Nyugdíjszakértő válaszol. Gyakran merül föl a nyugdíjhoz közel álló hölgyekben/urakban, a következő kérdés: vajon mikor vonulhatok nyugdíjba? Szatmáry Tünde Katalin nyugdíjszakreferens válaszol.

A nyugdíjigénylés, nem egy formanyomtatvány kitöltésével kezdődik. Ezért javasolt a széles körű tájékozódás - szakember segítsége, tanácsa az igénylési feltételekről, az igénybejelentő-lap, és a pótlapok pontos kitöltése, a nyugdíjigény szakszerű benyújtása -, a nyugdíjigénylés elbírálási folyamatának pontos ismerete. A nyugdíjigénylésének ugyanis szigorú, jogszabályokban előírt feltételei vannak.

A nyugdíjigénylés alapfeltételei 2016-ban

- 2016. évben: az 1953-ban született nők és férfiak igényelhetnek saját jogú nyugdíjat.
-  A nők korra tekintet nélkül, 40 év után járó kedvezményes Öregségi nyugdíja továbbra is igényelhető. (A nyugdíj, mindig egyéni kérelemre épül).


Ki jogosult az öregségi nyugdíjra?


- aki a rá irányadó korhatárt (63. életévét) az adott évben betölti;
- rendelkezi legalább 20 év (teljes nyugdíjhoz), valamint 15 év (résznyugdíjhoz) szükséges (elismert) szolgálati idővel;
- továbbá az igénylő, a nyugdíjigénylés napján (amelyet az igénybejelentő lapon megjelöl), nem áll semmilyen biztosítási jogviszonyban.  
 
Be lehet-e adni a nyugdíjra vonatkozó igényt, ha valaki munkavállaló vagy saját céget vezet?
Ha az igénylő, biztosítási jogviszonyban áll (például: munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban), azt legkésőbb az igény előterjesztését megelőző napon meg kell, hogy szüntesse!
(A jelenleg érvényes jogszabályok alapján, a munkáltató által kiadott kilépő papírokat a nyugdíjigény előterjesztésekor mellékelni kell). Ez vonatkozik minden saját jogon igényelhető nyugellátásra.  

Természetesen az egyéni, és társas vállalkozók kivételek, mert nekik a biztosítási jogviszonyuk a nyugdíjba vonulás időpontjától kezdődően átalakul kiegészítő tevékenységet folytató vállalkozói jogviszonnyá. (1997. évi LXXX. törvény 5. §. (1) bekezdés a); b); e); g); pontjai.)

Mi a teendő, ha nincs meg a nyugdíj megállapításához szükséges szolgálati idő?
Aki nem rendelkezik a jogszabályban előírt öregségi teljes vagy rész nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel, de a reá irányadó öregségi korhatárt betöltötte, jogszabályban előírt feltételek alapján a lakhely szerinti illetékes önkormányzattól igényelheti az Időskorúak járadékát.

Nők kedvezményes öregségi nyugdíja


Fontos tudni, hogy a nők kedvezményes öregségi nyugdíjánál:

1. 40 év elismert szolgálati időn belül, legalább 32 év keresőtevékenységgel kell rendelkezni.

2. Speciális esetekben - ahol a szülő súlyosan fogyatékos, vérszerinti vagy örökbe fogadott gyermek után ápolási díjba részesült - 30 év keresőtevékenység az előírt. 5 vérszerinti vagy örökbe fogadott gyermek esetén maximum 7 év vehető figyelembe.

3. Természetesen a nők kedvezményes öregségi nyugellátása mellett is végezhető kereső tevékenység, amely 2016-ban is a minimálbér 18-szorosa.  
(111.000x18=1.998.000,- Ft. Ez az ellátás a korhatár előtti ellátások csoportjába tartozik.) A korhatár betöltése után, az igénylő kérheti nyugdíjának újra számítását.

Fontos! Ha azonban a kereset meghaladja az éves keretösszeget, a következő hónap 1. napjától a tárgyév végéig, – de legfeljebb az irányadó öregségi nyugdíjkorhatárig – az ellátás folyósítását szüneteltetni kell.
Ha a keretösszeg túllépésére az év utolsó hónapjában kerül sor, a decemberi ellátást vissza kell fizetni!
Az igénylőt minden esetben bejelentési kötelezettség terheli.


A Társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban, Tny.) 83./B §. (1) bekezdése szerint az ellátás folyósítását szüneteltetni kell!

Nyugdíj összege - mi határozza meg?


A nyugdíjigénylésnek alapvető feltétele, az igénylő által megszerzett szolgálati idő (határozatban) történő elismerése, amely jelenleg is folyik, a hivatal adategyeztetési eljárásának keretei között.

A szolgálati idő elismertetése történhet hivatalból, korra tekintet nélkül vagy egyéni kérelemre - az azért ajánlott, mert világos képet nyújt a ledolgozott évek és a béradatok tekintetében.

Egy nyugellátás összegét a megszerzett és elismert szolgálati idő hossza valamint a havi átlagkereset határozza meg. Jelenleg 1988-tól napjainkig terjedő időszak keresete a nyugdíj számítás alapja.

Gondoljon felelősséggel önmagára, gyermekeire, szeretteire, hisz egy életen át fizetett nyugdíjjárulék összeget - az Ön számára megérdemelt nyugellátás, formájában kell vissza igényelni -, akár saját vagy hozzátartozói ellátás igényről legyen is szó.

Javaslom, kérje szakember segítségét, mert így idegeskedés, hosszas utánajárás és aggódás nélkül részesül pontosan akkora összegű nyugellátásban, ami Önt a megszerzett szolgálati ideje és a keresetei alapján megilleti.

Arról, hogy miért érdemes időben beszerezni a jogviszonyhoz szükséges igazolást - egy korábbi cikkünkben olvashatsz »

Szerző: Szatmáry Tünde Katalin nyugdíjszakértő
Fotó: Pixabay

Nagyszülők Lapja

Munka, nyugdíj

Nagyszülők Lapja


2016.04.04