Nyugdíjigénylés menete: mi a teendő, ha a nyugdíjigénylő külföldön is dolgozott? Szakértő tanácsai

Nagyszülők Lapja

Munka, nyugdíj

Nagyszülők Lapja


Nyugdíjigénylés menete: mi a teendő, ha a nyugdíjigénylő külföldön is dolgozott? Szakértő tanácsai Milyen és mekkora összegű nyugellátásban részesülhet, ha külföldön is munkavállalói jogviszonyban állt? Milyen dokumentumokra van szükség a nyugdíj elismertetéséhez? Nyugdíj-szakértőnk, Szatmáry Tünde Katalin eligazít minket az ügyintézési útvesztőben.

Ahhoz hogy valaki (a jelenleg érvényben lévő jogszabályok szerint), hazai öregségi nyugdíjban részesülhessen - függetlenül attól, hogy férfi vagy női igénylőről van szó -, a korhatár betöltésen túl, rendelkeznie kell a rész-nyugdíjhoz 15, a teljes nyugdíjhoz 20 év megszerzett, és a hivatal által - határozattal - elismert szolgálati idővel.

De milyen és mekkora összegű nyugellátásban részesülhet, ha Ön Magyarországon kívül, külföldön is dolgozott?
 


Mi a teendő nyugdíj igénylés során, ha Ön hazánkon kívül, külföldön is dolgozott?Magyar szolgálati idő hiányában az Európai Uniós szolgálati idő is beszámítható
Amennyiben Ön a nyugdíjigény benyújtásakor nem rendelkezik a fent említett magyar szolgálati idővel, akkor a jogosultság megállapításához az egyezményes vagy Európai Uniós tagállamban szerzett szolgálati időt beszámíttathatja.

Ez azt jelenti, ha hiányzik a jogszabályban előírt 15, illetve a 20 év szolgálati időből, akkor a külföldön ledolgozott évek kiegészítésül szolgálhatnak. Így a nők 40 éves nyugdíjigényét is érvényesíttetheti, ha itthon, illetve egy EU vagy társult országban megszerezte a kellő szolgálati időt.

Korkedvezményes nyugdíj
A fentieken túlmenően korkedvezményes nyugdíjigény is előterjeszthető, amennyiben az igénylő megfelel a speciálisan előírt feltételeknek, illetve egykori munkáltatója vissza igazolást küld a hivatal felé, a veszélyes munkakör betöltésének teljes időtartamára vonatkozóan. (Pl.: Romániában ledolgozott bányász évek.)

Ha élete során külföldön dolgozott, jelenleg itthon (vagy külföldön él), amennyiben hazai nyugellátást szeretne igényelni, akkor az alábbiakra kell felkészülnie!

Ön az alábbiakat teheti, ha külföldön dolgozott:
 • Javaslom, hogy a külföldön kapott munkaszerződést, illetve munkáltatói igazolást (amely tartalmazza a biztosítási számát) gondosan őrizze meg!
 • Amikor „Adategyeztetési eljárás”-ra kap írásos tájékoztatót és nyilatkozatot, akkor a külföldi munkáltató által kiállított okmányokkal keresse fel a hivatalt!
 • A hivatal megvizsgálja az eredeti iratokat, és hiteles másolatban átveszi a külföldi szerv igazolásait. (Létfontosságú, hogy biztosítási számot tudjon közölni.)
 • Ha az igénylő időközben magyar állampolgárrá vált, és esetleg nappali tagozaton folytatott felsőfokú tanulmányokat, a külföldi intézmény által kiállított főiskolai / egyetemi oklevelét, indexét, katona, és munkakönyvét, szakmunkás bizonyítványát is vigye magával! Ilyen esetben a hazai hivatal, az ügyben érintett ország társszervével felveszi a kapcsolatot. A külföldi társszerv minden esetben visszaigazolást küld a hazai igazgatóságnak, a szolgálati idő, illetve a kérelmezett ellátásokkal kapcsolatban.

Jelentős számban az Uniós tagállamokat érintő igényeket terjesztik elő
Az Európai Uniót érintő (28 tagállam), és a társult országok között, az úgynevezett kétoldalú szociálpolitikai, és szociális biztonsági egyezmény elve érvényesül.

A kétoldalú egyezményekről bővebb információ található itt »

Ezek vonatkoznak az Európai Gazdasági Térség (EGT) államaira is.
(Izland, Liechtenstein, és Norvégia) 2006 óta, pedig Svájcra is.)

További koordinációs rendszereket alkalmaznak: Bulgária, Románia, és Horvátország esetében
Természetesen a tagállamok, az igénylő által megszerzett szolgálati időt, - a nemzeti szabályok alapján - és az adott országban szerzett részarányos szolgálati idő után járó ellátást állapítanak meg, és folyósítanak az adott helyzetnek megfelelően. (A koordinációs rendeletek vonatkoznak a menekültekre, a hontalanokra, és hozzátartozóikra egyaránt.)

A "Kettős megállapítás elv"
Az itthon megszerzett szolgálati idő 15, illetve 20 év, akkor az úgynevezett kettős megállapítás elve érvényesül, hiszen az igénylő megfelelt a nemzeti jogszabályban előírt feltételeknek. Amennyiben az igénylőnek, a külföldi Európai Uniós tagállamban leigazolják a szolgálati idejét, – amiből kiszámolják, hogy mennyi lenne a teljes nyugdíj összege az adott tagállamban, az összesített szolgálati évek alapján, – majd ebből részarányosan kiszámítják az elméleti nyugdíj összegét, és ennek veszik az arányosított részét. (Az igénylő részére, mindig a kedvezőbb ellátás kerül folyósításra.) Minden esetben fontos az egy év, azaz a 365 nap igazolt, tagállamban szerzett szolgálati idő.

Területi és személyi elv alapján történő elbírálás
A nyugellátások igénylésnek elbírálása során fontos a területi és a személyi elv, vagyis az adott ország az igénylővel szemben ugyan azokat a jogszabályokat alkalmazza, mint saját állampolgáraival szemben.

A magyar szociális biztonsági kétoldalú egyezmények:
Ide tartoznak a következők: a magyar-amerikai; a magyar-ausztrál; a magyar-kanadai; a magyar-szerb; és a magyar-szovjet és utódállamai

A felsorolt területen élők személyi és tárgyi feltételek alapján jogosultak saját jogú, illetve a hozzátartozói ellátás igénybevételére. Természetesen a jogszabályban előírt feltételek teljesülése esetén. Pl.: Amennyiben valaki hazánkban életvitelszerűen él, – és azt állandó lakcímmel tudja igazolni, – és itt kívánja igényelni a saját jogú, illetve adott esetben, a hozzátartozói ellátást, – az egyezményes országban kapott ellátást meg kell szüntetnie, – (és az adott országban folyósított ellátás megszűnését, hitelt érdemlően igazolnia kell!)

Harmadik országban élők, nyugdíj jogosultsága
Ide soroljuk azokat az állampolgárokat, akik külföldön élnek, de nem tartoznak az Európai Unió, és a szociálpolitikai egyezmény hatálya alá sem. A benyújtott igény, a magyar társadalombiztosítási jogszabályokban előírtak alapján kerül elbírálásra. (Pl.: Kína, Korea, stb.)

Számolni kell azzal, hogy az egyeztetés időigényes folyamat
A hazai és a társ szervek közötti egyeztetés időigényes, ezért javaslom, hogy a külföldi országban kapott a munkáltatók által kiállított okmányokat, igazolásokat gondosan őrizzék meg, és a nyugdíj igénylés során mellékletként csatolják a nyugdíjigényléshez. (Ezzel is elősegítve a szakhatósági szervezetek közötti együttműködést, illetve nyugdíjigénylésük gyorsabb elbírálását.)

Mit tehetünk ha nem értünk egyet a kézhez vett nemzetközi határozat tartalmával vagy nem értjük bizonyos részeit? Miért lett ennyi a nyugellátás összege, és ez miből került kiszámításra?

 • Először is próbáljuk meg értelmezni a határozat tartalmát, és ha ezt követően kérdéseink merülnek fel, akkor kérjük szakember segítségét!
 • Ha a megállapító határozatban foglaltakkal nem ért egyet, és fellebbezéssel szeretne élni, ahhoz alapos indokok, és megfelelő dokumentumok, vagy egykori munkáltatói igazolások szükségesek.
 • A határozat kézhezvételét követően erre 15 nap áll rendelkezésre.
 • Amennyiben ezt a határidőt elhalasztotta, úgy a későbbiekben új tény vagy körülmény felmerülése esetén alapos indok alapján felülvizsgálati kérelemmel élhet.

Jó tudni!
 • A nyugdíjigény-elbírálás a hivatal részéről minden esetben többlépcsős, hosszadalmas, egyeztető eljárás, ezt az időt növeli, ha az igénylő nem rendelkezik olyan határozattal, amiben az összes eddigi szolgálati éveit, és kereseteinek adatait elismerték (előzmény határozattal).
 • Segítsük az ügyintézési folyamatot elő azzal, hogy a nyugdíjigény benyújtásakor minden rendelkezésre álló dokumentumot, bizonyítványt, munkakönyvet csatoljunk a beadványhoz!
 • Bízhatjuk szakemberre is a teljes ügyintézést, aki meghatalmazással intézkedhet helyettünk, levéve a többkörös ügyintézési folyamat terheit a vállunkról, főleg ha Ön jelenleg is külföldön él, dolgozik, és ezért többször nem tud haza utazni az ügyeit elintézni.
 • Így a szakszerű ügyintézésnek köszönhetően, biztosan annyi összegű nyugellátás kerül megállapításra amennyire valóban jogosult.
 • Országonként külön tájékoztató készült az érvényben lévő feltételekről.

További nemzetközi ügyintézési tájékoztatókat találsz itt »

Személyes tanácsadásra is van lehetőség
Minden esetben a Budapest, VIII. kerületi járási hivatal Nemzetközi nyugellátási osztályán tájékozódjon (1081 Budapest Fiumei út 19/a.). Figyelmébe ajánlom, hogy minden évben tart a hivatal „tanácsadó napokat”, ezeken belül személyesen is fel lehet keresni a hivatali ügyintézőt, és a saját ügyét felvázolva részletes tanácsot kérhet. A tanácsadó napok helyszíneiről és az időpontjairól a www.onyf.hu honlapján tájékozódhat!

Szerző: Szatmáry Tünde Katalin
Fotó: Pixabay

Nagyszülők Lapja

Munka, nyugdíj

Nagyszülők Lapja


2017.10.17