Adategyeztetési eljárás nyugdíj megállapításához - Mi a menete? Mit tehetsz, ha kiderül, hogy egy korábbi munkáltatód nem fizetett nyugdíjjárulékot?

Nagyszülők Lapja

Munka, nyugdíj

Nagyszülők Lapja


Adategyeztetési eljárás nyugdíj megállapításához - Mi a menete? Mit tehetsz, ha kiderül, hogy egy korábbi munkáltatód nem fizetett nyugdíjjárulékot? Életkortól függetlenül mindenkinek jól felfogott érdeke, hogy tisztában legyen saját, nyilvántartott béradataival és szolgálati idejével, hogy ha majd egyszer nyugdíjba vonul, ne érje kellemetlen meglepetés. Nyugdíjspecialistánk elmagyarázza, hogy hogyan érdemes úgynevezett adategyeztetési eljárást kérelmezni egyénileg. Életkortól függetlenül mindenkinek jól felfogott érdeke, hogy tisztába kerüljön saját, nyilvántartott béradataival és szolgálati idejével, hogy ha majd egyszer nyugdíjba vonul, ne érje kellemetlen meglepetés. Szatmáry Tünde Katalin nyugdíjspecialista szakértőnk közérthetően magyarázza el, hogyan érdemes úgynevezett adategyeztetési eljárást kérelmezni egyénileg, illetve miért fontos, hogy részletesen egyeztessük szolgálati időnket és béradatainkat a hivatallal.

1955-1959 között születettek hivatalból kapnak értesítést
Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (ONYF) hivatalból az 1955-1959-ig született korosztálynak küldött (értesítő) felszólító levelet, illetve kimutatást arra vonatkozóan, hogy személyre szabottan milyen szolgálati idő és milyen nyugdíjjárulék köteles béradatok szerepelnek a nyilvántartásban.

Kortól függetlenül bárki lekérheti az ONYF-nél nyilvántartott szolgálati idejét és korábbi béradatait
Fontos tudni, hogy kérelemre kortól függetlenül bárki kezdeményezhet adategyeztetési eljárást, aki kíváncsi arra, hogy mennyi elismert szolgálati idővel rendelkezik, mennyi volt (a kezdetektől) a nyugdíjjárulék köteles jövedelme és a munkáltatója teljesítette-e az adatszolgáltatási, valamint fizetési kötelezettségét?
A hivatal célja, hogy nyugdíjba vonuláskor az igénylőnek a jogerős határozatban elismert szolgálati idő- és béradatok alapján kerüljön megállapításra a nyugdíja.

Az adategyeztetés kiderítheti, ha egy korábbi munkáltató nem fizetett nyugdíjjárulékot
Sok érintett az adategyeztetés során szembesül azzal a ténnyel, hogy munkáltatója nem teljesített adatszolgáltatást, nem jelentette be a munkavállalót, és vélelmezhetően nem fizette be utána a jogszabályban előírt nyugdíjjárulékot.
Ilyenkor az igénylőt terheli a bizonyítás terhe, amely történhet munkaszerződéssel, bérjegyzékkel vagy egykoron kiállított munkáltatói igazolással, esetleg két tanúval történő bizonyítási eljárás keretében.

Szeretném felhívni a kedves olvasók figyelmét, hogy azért fontos az adategyeztetési eljárás, mert az eljárás során elismert szolgálati idő és jövedelmi adatok minden típusú nyugellátás alapjait képezik: saját jogú nyugdíj, hozzátartozói nyugellátások (özvegyi nyugdíj és árva ellátás, stb.).


Mi az adategyeztetési eljárás menete? - Kortól függetlenül bárki kezdeményezheti


1. Az igénylő lakhelye szerint illetékes hivatala, személyre szabottan tájékoztatót küld az eljárás indításáról.

2. A hivatal részletes kimutatást küld a biztosított béradatairól, munkában töltött idejéről és egykori munkáltatójáról (ha a munkáltató eleget tett bejelentési kötelezettségének).

3. A kimutatásban kizárólag 1988-tól szerepelnek a béradatok, mivel innentől kerül kiszámításra a „majdani” nyugdíj összege, a nyugdíjba vonulás előtti napig szerzett jövedelemmel.

4. A részletes kimutatás kézhezvételétől számítva 60 nap áll rendelkezésre észrevételt tenni, illetve hitelt érdemlően bizonyítani a hiányosságokat.
A hivatal kizárólag eredeti vagy közjegyző által hitelesített igazolásokat fogad el!

Amikor a kimutatást kézhez veszi az igénylő, részletes áttanulmányozás válik szükségessé, sok esetben az átlagos érdeklődő nem is tud kiigazodni a kimutatáson. Éppen ezért nyugdíjszakértőként javasolom, hogy forduljon szakemberhez, hiszen minden esetben jogerős határozattal zárul az eljárás, ezért kiemelt jelenősége van az elismert bér- és szolgálati idős adatoknak!  Fontos hogy, minden igénylőnek annyi szolgálati idő és béradat kerüljön elismerésre a határozatban, amelyet valóban megszerzett.


Milyen iratok lehetnek szükségesek az adategyeztetési eljáráshoz?


Munkakönyv, katonakönyv, leckekönyv diploma, munkaszerződések, igazolások, stb..
Fontos, hogy a hivatal kizárólag eredeti, illetve közjegyző által hitelesített másolatot fogad el, fénymásolatot nem!

Az adategyezetési eljárás után hozott határozat tartalmazza az öregségi nyugdíjhoz szükséges és elismert szolgálati időt, a nők kedvezményes nyugdíjához (40 évéhez) figyelembe vett szolgálati időt, 1988-tól 2015-ig terjedő időszakra, éves bontásban a béradatokat.

A határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül jogorvoslatra van lehetőség.
A fellebbezésnek megalapozottnak és jogszerűnek kell lennie.

Nem egyezik a nyilvántartott béradat a valós adatokkal?
Amennyiben nem biztos abban, hogy az Ön által kapott határozat tartalmazza a ténylegesen ledolgozott évek számát, illetve béradat eltérést tapasztal, kérje nyugdíj szakértő segítségét! A határozat kiemelt jelentőséggel bír, mivel az abban elismert szolgálati idő, illetve a béradatok alapján kerül megállapításra az igényelt nyugellátás.
           
Kortól függetlenül mindenkinek saját érdeke, hogy a tudomására jusson, a hivatal milyen bér és szolgálati idő adatokat tart nyilván, ezért javasolt adategyeztetési eljárást egyénileg kérelmezni.

Az adategyeztetési eljárás egy hosszú hónapokig eltartó ügyintézési folyamat, amely egyaránt leterheli a hivatali apparátust, valamint nagy türelmet, és együttműködést kíván a nyugdíj igénylőjétől is.

Szerző: Szatmáry Tünde Katalin nyugdíjszakértő
Fotó:Pixabay

Nagyszülők Lapja

Munka, nyugdíj

Nagyszülők Lapja


2016.09.12