Baj, ha csúnyán ír a gyerek? Miről árulkodik a gyerek írása? Mit gondol a grafológus a diszgráfiáról?

Nagyszülők Lapja

Nagyszülő-unoka

Nagyszülők Lapja


Baj, ha csúnyán ír a gyerek? Miről árulkodik a gyerek írása? Mit gondol a grafológus a diszgráfiáról? Baj-e, ha a gyerek csúnyán ír az alsó tagozatban? Mire lehet következtetni a felső tagozatos gyerekek írásából? Hogyan tekint a grafológus szakember a diszgráfiás gyerekekre? Mire utal, ha egy felnőtt írása túlságosan is gyerekes? A gyerekírás az gyerek írás? A kérdésre a grafológusi válasz: nem. A gyerekek írása 12 éves kor alatt rajzaikkal együtt elemezendő, ugyanakkor láttam már felnőtt korút úgy írni, mintha általános iskolás lenne még mindig - nem feltétlenül a szellemi elmaradottság miatt - hívja fel a figyelmet Bari Ilona grafológus.

Alsó tagozat - "A gyerek csúnyán ír!"
A motorikus készség elsajátítása az írás gyakorlásával sajátítható el, ennek hiánya/zavara egy nagyon fontos problématerület lehet, amikor az iskoláskorú gyerekek a számítógép korszakában csak a billentyűzetet használják.

Az alsó tagozatosok írására elsősorban a rajzolt betűk a jellemzőek. Az írás kezdetekor főleg a tanulási, kézügyességi folyamatokra való odafigyelés a fontos. Talán ezért nem kedvelik a pedagógusok, hogy a gyermek már iskola előtt jól tud írni, mert az órán elunhatja magát addig, amíg a társai begyakorolják a betűformákat. Harmadik osztálytól azonban rutinossá válik az írás, és ettől kezdve jöhetnek a panaszok: "gyermekem csúnyán ír". Ennek egyik oka a füzetük vonalszerkezetének megváltozása, az írásfüzet innentől kezdve egyvonalas lesz. Minden kis nebulónak saját magának kell a térérzékelésére hagyatkozva a 2 vagy 3 zónás betűket arányosan megrajzolnia. Ettől változik meg a nagyság, szélesség és akár a betűk dőlés iránya is. De ez természetes, nyugtalanságra semmi ok.Felső tagozat - a személyiség kezdi rányomni a bélyegét az írásra
Ha ezt az életszakaszt „túlélték” a szülők, jön a következő stresszes időszak: a serdülőkor, azaz a 7-8. osztály. Ahogy alakul a személyiség, úgy alakul az írásforma is. Itt kezd nagymértékben szétválni a férfi és a női írás jellegzetessége. A lányok kerekebb betűket rajzolnak, amíg a fiúk betűi megnyúlhatnak, dőlhetnek balra és akár egy-egy nyomtatott betű is megjelenhet. Már az írásjegyek elárulják, hogy a lányok ekkortájt inkább a közösségi élet felé irányulnak, a fiúk pedig a racionálisabb, tudatosabb témák felé indulnak el.

Pályaválasztáskor egy grafológiai elemzés komoly segítség lehet
Ilyenkor nagyon sok jó tippet, okosságot tud mondani a grafológus, hiszen a gyerek pályaválasztás előtt áll.  A család számára megfogalmazódik a kérdés, hogy „mit tanuljon a gyerek, merre tovább”.

A serdülő gyerek betűzónáinak arányaiból következtetni lehet az úgynevezett ösztönterületre, a betűk méreteiből, elhelyezéséből kiderül, hogy milyen mértékű a serdülő személy önértékelése, ami lényegében már nem fog jelentősen változni. Pályaválasztás előtt tehát érdemes lehet egy grafológus szakvéleményét is mérlegelni, aki jó tippeket adhat a „hogyan tovább”-ra.


Diszgráfiás gyerekek - a grafológus szemével


A gyermekek világában a diszgráfiás gyerekek valamennyivel több odafigyelést igényelnek. A diszgráfiás gyerekek írása rendezetlen, kusza írás, összevissza dülöngélő, szálkás, a leírt sorokból hanyagul kilógnak a betűk. A leírt szavak egymásba olvadnak, vagy ellenkezőleg messze elmaradnak egymástól, és az sem ritka, ha betűként meg-meg állva, hosszabb szünetet tartva sikerül csak leírniuk az adott szót. Mindezekhez még betűtévesztés is társul, mint látjuk, a probléma nagyon összetett.

A helyesírás innentől kezdve szülői kifejezéssel élve: csapnivalóvá válik. Mivel a diszgráfiás gyerek keresgéli a megfelelő írási technikát, és töprengővé teszi a betűk leírása, a tollbamondás különösen nehéz és időigényes feladat ezen gyermekek számára.

A diszgráfiás gyerekek szakmai segítséget igényelnek
Természetesen ezt annyiban hagyni nem lehet.  A diszgráfia megfelelő szakemberek segítségével fejleszthető, a probléma minimálisra csökkenthető, még ha teljesen nem is gyógyítható.

Szemorvos megállapítja, jó-e a gyerek látása, ha bármilyen eltérés van, az szemüveggel orvosolható-e. A rossz térlátást a fejlesztőpedagógusok, gyógypedagógusok, mozgásterapeuták különböző technikákkal tudják javítani, a kézügyesség fejlesztése azonban akár otthon is rendszeres, következetes foglalkozás mellett jól korrigálható. A kézügyesség szépen alakítható színezéssel, ceruzával történő rajzolással, festéssel, ollóval való vágással, gyöngyfűzéssel (fiúknak is ajánlott!).
A helyesírás fejlesztése már kicsit nehezebb feladat, jó hallás kell hozzá (fülészeti vizsgálat), de előfordulhat, hogy logopédus bevonására is szükség lesz.

A diszgráfiához sokszor magasabb fokú kreativitás társul
Minden hátrány, lemaradás valamilyen pozitívummal is társul, ezért nem szabad csak a negatívumokra figyelni a gyerek fejlődése, ez esetben írásfejlődése kapcsán. Mint ahogy egy egészségesen fejlődő gyermeknek is akadnak nehézségei, rossz korszakai, problémásabb időszakai - tudni kell, hogy a diszgráfia vagy diszlexia problémájával együtt élő gyerekeknek is lehet sikeres jövőjük és boldog életük, sőt!

Sok közöttük a magas fokú kreativitással, művészi vénával rendelkező felnőtt és nem ritka a tudós sem. Pablo Picassót értelmi fogyatékosnak tartották, pedig nála is a tanulási zavarok okozták az iskolai kudarcokat. Érdemes megemlíteni Einsteint, Edisont - akinek mintegy 1400 szabadalma volt -, Churchillt, Nelsont, Rockefellert, a néhány éve elhunyt Szentágothay Jánost, aki az MTA elnöki tisztét töltötte be, de a világhírű Whoopi Goldberg színésznőnek is komoly tanulási zavarai voltak.

Mit jelent az, ha a felnőtt írása kimondottan "gyerekes"?
Visszakanyarodva írásom bevezetőjéhez, bizony van olyan felnőtt írás, ami gyerekes írásmintára mutat: kusza sorok, dülőngélő betűk. A kiegyensúlyozott sortávolságot nem látott írással bíró 18 éven felülieket más szemszögből vizsgálja a grafológus.

Elszomorító adat: a Magyar Tudományos Akadémia nemrég végzett kutatása szerint a "funkcionális analfabéták", vagyis az olyan személyek, akiknek az írás, illetve olvasási készségük gyenge, hazánkban 30-35% között mozog. Az olvasás tanulása nincs összefüggésben az írástanulással, hiszen fiúk esetében a finommotorikus mozgások összehangolása későbbre tehető, olvasni viszont az írásbeli lemaradásuk esetén is megfelelően tudnak.

Szerző: Bari Ilona grafológus
Fotó: Freepik/karlyukav

Nagyszülők Lapja

Nagyszülő-unoka

Nagyszülők Lapja


2016.05.02