Ingyenes fogászati ellátás nyugdíjasoknak! - Mit kell tudnod róla?

Nagyszülők Lapja

Életmód

Nagyszülők Lapja


Ingyenes fogászati ellátás nyugdíjasoknak! - Mit kell tudnod róla? Mely életkor felett ingyenes a fogászat ma Magyarországon? Mi tartozik bele pontosan az ingyenes ellátásba? Ha elutazunk belföldre, és sürgős fogászati ellátásra szorulunk, akkor igénybe vehetjük térítésmentesen a fogászati kezeléseket? Válaszok a cikkben. Korábban nyugdíjkorhatárhoz kötötték, 2014-óta azonban életkorhoz kötik az ingyenes fogorvosi ellátáshoz való jogosultságot. Mely szolgáltatások járnak ingyenesen és melyek nem a 62 éven felüli betegeknek?

62 éves kor felett ingyenes a fogászat
62 éves kor feletti, egészségügyi biztosítással rendelkező betegek a fogászati ellátás keretében teljes körű fogászati alapellátásra és fogászati szakellátásra jogosultak (ide nem értve a technikai költségeket!), illetve a 62 éven felüliek szintén térítésmentesen jogosultak fogászati sürgősségi ellátásra - amit az 1997. évi LXXXIII. törvény 12. részletez bővebben.
Korábban az ingyenes fogászati ellátást a nyugdíjkorhatárhoz kötötték, azonban 2014-óta ezt megváltoztatták, és a korhatárt 62. évnél szabták meg.

Fogorvosi alap- és szakellátás: melyik mit takar?
Egészségbiztosítás keretében a fogorvosi ellátásnak alap és szakellátási szegmense is létezik. A fogorvosi alapellátás feladata a fog- és szájbetegek gyógyító-megelőző alapellátása, míg a fogorvosi szakellátás bizonyos többletkompetenciákkal rendelkezik.
A fogorvos asszisztens segítségével biztosítja az egészségügyi ellátást a hozzá forduló beteg számára. A beteget rendelési időben látja el, és szükség esetén szakorvosi intézetbe továbbutalja. A munkaidőn túli fogorvosi feladatok ellátása ügyelettel biztosított. A fogászati alapellátás beutaló nélkül, a fogászati szakellátás ezzel szemben csak beutalóval vehető igénybe. A fogászati szakellátáshoz tartozik tehát: a szájsebészet, fogszabályozás, fogágybetegségek kezelése, fogászati röntgen.

Mi jár ingyenesen 62 év felett?

1. Fogorvos munkadíja, amennyiben alap- vagy szakellátásról van szó.
2. Sürgősségi ellátás.
3. Fogmegtartó kezelés (amalgám és esztétikus fogtömés foganként és fogfelszínenként, gyökértömés foganként évente egyszer, ellátási esetenként gyökérkezelés). Fogtömés esetén mind az amalgám, mind pedig az esztétikus tömést támogatja a biztosító. A fogorvos dönti el, hogy az adott probléma esetén melyik tömőanyag típust választja a kezeléshez.
4. Kivehető és rögzített fogpótlások esetén a fogorvos munkája (!) ingyenes.
5. Szűrővizsgálat évente egyszer.
6. Szakorvosi beutaló alapján góckutatás és más alapbetegségekhez kapcsolódó fog és szájbetegségek kezelése.
7. Fogsebészeti ellátás.
8. Fogkő eltávolítás.
9. Ínyelváltozások kezelése.

Mi nem jár ingyenesen 62 év felett?

A fogászati kezelés során felmerülő technikai költségeket ki kell fizetni, ilyen például:
- a fogtechnikus munkadíja vagy
- a beépített fogpótlások ára.

Kivehető és rögzített fogpótlások esetén a fogorvos munkája ugyan ingyenes, a technikai költségek azonban nem teljesen. A technikai költségekhez nyújtott ártámogatást pedig a támogatott gyógyászati segédeszközöket kihirdető közlemény határozza meg. Vagyis fogpótlás ennek a korosztálynak nem jár ingyenesen, illetve a kivehető protézisek árát az Országos Egészségbiztosítási Pénztár csak részben támogatja!
Fogorvosi alapellátás körébe tartozó beavatkozások


A fogorvosi alapellátás keretében a fogorvos feladata:
 •     a fog- és szájbetegek alapellátás körébe tartozó vizsgálata, kezelése, gondozása,
 •     a fogászati szűrővizsgálatok elvégzése,
 •     a góckutatás,
 •     a sürgősségi ellátás,
 •     szakellátásra történő irányítás
  

Fogászati sürgősségi ellátás körébe tartozó beavatkozások


Sürgősségi ellátás
 •     a fogak friss baleseti sérüléseinek elsődleges ellátása (visszahelyezés, sínezés, gyógyszeres kötés, foghúzás),
 •     a fogból kiinduló gyulladások ellátása (fog üregének megnyitása, foghúzás),
 •     a fogmeder gyulladás, bölcsességfog körüli gyulladt lágyrész-szövetek konzervatív kezelése,
 •     a szájüregen belüli tályog megnyitása,
 •     a nyelést vagy/és légzést akadályozó idegentest eltávolítása,
 •     a szájnyálkahártya és az ajak akut gyulladásos megbetegedéseinek gyógyszeres ellátása,
 •     állkapocs-ficam visszahelyezése,
 •     a frissen tört állcsont nyugalomba helyezése.
 •     a háromosztatú ideg által kiváltott roham helyi érzéstelenítéssel történő csillapítása, valamint
 •     bármilyen eredetű szájüregi vagy szájüreg környéki vérzés csillapítása (tampon, fedőkötés, véralvadást fokozó gyógyszerek helyi alkalmazása, varrat).

A sürgősségi beavatkozásokat térítésmentesen lehet igénybe venni a területi ellátási kötelezettségtől függetlenül bármely finanszírozott fogászati szolgáltatónál.
 

Fogászati szűrővizsgálatok


A fogászati szűrővizsgálatok körébe tartozik:
 •     a szájüreg és az arc-állcsont tájék rágóapparátus vizsgálata keretében:
        - az arc és az állcsontok megtekintése,
        - az ajkak, a szájüreg nyálkahártyájának és a nyelvnek a megtekintése,
        - környéki nyirokcsomók és a nyálmirigyek megtapintása;
 •     a fogazat vizsgálata keretében:
        - szuvas, tömött és hiányzó fogak, valamint fogpótlások jelenlétének megállapítása,
        - a fogágy vizsgálata, ínygyulladás, fogágygyulladás, fogmozgathatóság regisztrálása,
        - a szájhigiéna vizsgálata, lepedék, fogkő jelenlétének megállapítása.   

A fogászati szűrővizsgálat a fogászati alapellátást nyújtó fogorvos feladata. Ezt a szűrővizsgálatot – függetlenül a fogászati ellátás igénybevételének okától – el kell végezni az ellátásra jelentkezett betegnél. Ha a beteg fogászati szakellátásban részesül, a szűrővizsgálatot az ellátást nyújtó szakorvos végzi el.

A szűrővizsgálatok megtörténtét az ellátást nyújtó orvos igazolja azzal, hogy a szűrővizsgálatok elvégzését igazolhatja a magánpraxist folytató, illetve az egészségbiztosító által finanszírozott fogorvos is.

Bármelyik fogorvosnál igénybe vehető az ingyenes ellátás?
Érdemes azzal tisztában lenni, hogy az ingyenes ellátás igénybe vehető bármely olyan fogorvosnál, aki az OEP-pel szerződött. A körzeti szakorvosi rendelőben tevékenykedő fogorvosok jellemezően ilyenek, vagyis az OEP-pel szerződésben állnak. Előfordulhat olyan eset is, hogy egy adott fogorvos nem az "SZTK"-ban rendel, és mégis le van szerződve az OEP-pel, vagyis a fogászati alap- és szakellátásokat ingyenesen tudja nyújtani. A fogorvos mellett dolgozó fogtechnikusnak is rendelkeznie kell OEP szerződéssel, aki a pótlást készíti, hogy az eszköz TB támogatással vehesse igénybe a beteg.
Olyan magán fogorvosnál tehát, aki nincs leszerződve az OEP-pel ott a fenti ingyenes szolgáltatásokat nem tudjuk igénybe venni.

Ebből következik, hogy mielőtt fogorvoshoz indulnánk, mindenképpen érdeklődjünk, hogy a fent megnevezett szolgáltatásokat ingyenesen vagy kedvezményesen igénybe tudjuk-e venni, hogy ne a fogorvosi rendelőben érjen bennünket a kellemetlen meglepetés.

Ha elutazunk belföldre, akkor a fogorvosi alapellátás ingyenes vagy fizetős?
Jó hír, hogy minden településen kötelezően működnek alapellátó fogorvosok - ők az úgynevezett körzeti fogorvosok, akik feladata - többek között- a 62 éven felüli betegek ingyenes ellátása a fentiek szerint.

Ha elutazunk, és az otthonunktól távol vagyunk kénytelenek sürgősen fogorvoshoz fordulni, akkor a sürgősségi eseteket mindig kötelezően el kell látni. Ha nem sürgős esetről van szó (például egy budapesti nyugdíjas Zalaegerszegen szeretné az ingyenes ellátást megkapni), akkor a zalaegerszegi körzetes fogorvos dönthet akár úgy is, hogy nem látja el a budapesti beteget, hivatkozva arra, hogy a saját körzetében lévő betegek miatt nem jut az illetőre szabad kapacitás - ezt minden esetben tudomásul kell vennünk.

TAJ-kártyát mindig vigyünk magunkkal a fogorvoshoz
Ha nem a lakóhelyünkön, hanem mondjuk az utazás során fordulunk fogorvoshoz, ügyelni kell arra, hogy a TAJ- kártyáját, valamint a személyazonosságot igazoló okmányát (mint például a személyazonosító igazolvány) a fogorvoshoz fordulás során vigyük magunkkal, mivel csak azok előzetes bemutatásával vehető igénybe a fogorvosi ellátás. Erre azért van szükség, mert a fogorvos ellenőrzi, hogy a beteg szerepel-e az OEP nyilvántartásában. Amennyiben a jogviszony-ellenőrzés nem „zöld lámpa” jelzést mutat, erről az orvosnál tájékoztatják Önt.  Fontos, hogy ha a jogviszony ellenőrzés piros lámpát mutat, az orvos csupán a jogviszony nyilvántartásra hivatkozással ellátását nem utasíthatja vissza, ugyanakkor a jogviszonyát tisztázni kell, így annak érdekében bármelyik kormányhivatal felkereshető.

Fotó: Pixabay
Forrás:
1997. évi LXXXIII. törvény 12. és OEP

Nagyszülők Lapja

Életmód

Nagyszülők Lapja


2016.06.13