Megvásárolható szolgálati idő nyugdíjhoz? - Mit tehetsz, ha tudod, hogy nem lesz meg a nyugdíjhoz szükséges ledolgozott szolgálati évek száma?

Nagyszülők Lapja

Munka, nyugdíj

Nagyszülők Lapja


Megvásárolható szolgálati idő nyugdíjhoz? - Mit tehetsz, ha tudod, hogy nem lesz meg a nyugdíjhoz szükséges ledolgozott szolgálati évek száma? Mit kell tudni a nyugdíjhoz opcionálisan "megvásárolható" szolgálati időről? Mekkora összegre köthet megállapodást az, aki már biztosan tudja, hogy nem lesz meg a ledolgozott szolgálati évek száma? Van-e lehetőség szolgálati időt vásárolni a nők kedvezményes (40 év után járó) nyugdíjához, ha éppen nincs meg a nyugdíjbamenetelhez szükséges szolgálati idő? Sok olvasói kérdés érkezik az úgynevezett „megvásárolható szolgálati idővel” kapcsolatosan, ami leginkább akkor merül fel, ha valakinek csak alig pár év hiányozna ahhoz, hogy nyugdíjba mehessen - legalábbis a nyugdíj előtt állók körében így terjedt el ez a sokak számára ködös fogalom. Arról, hogy pontosan ki-mikor-mekkora időtartamra köthet megállapodást szolgálati időre vonatkozóan és jövedelemszerzés céljából, Szatmáry Tünde nyugdíjszakértőt kérdeztük.

Szolgálati idő megállapodás alapján - mennyi idő szükséges a rész-, illetve teljes nyugdíjhoz?


Mitől függ, hogy mennyi lesz a nyugdíj?
A nyugellátás összegszerűségének kiszámítása 1988 januárjától a nyugdíjba vonulás napjáig elismert bruttó jövedelem alapján történik, azaz ma már nem a munkában töltött utolsó öt év bruttó átlag keresete számít.

Két csoportba sorolhatjuk a megállapodások körét: szolgálati idő és nyugdíjjárulékot képező jövedelem céljából kötött megállapodás, valamint a társadalom aktív korú rétege.

Szolgálati idő, valamint nyugdíjjárulékot képező jövedelem céljából kötött megállapodás


Elsőként azt a csoportot tárgyalom, akik elérték a jogszabályban előírt rájuk irányuló öregségi nyugdíj korhatárt.

Mi a lehetősége a nyugdíj előtt állónak, ha nincs meg a szükséges szolgálati idő?
Ha a nyugdíjigénylés során derül ki, hogy nem rendelkeznek, a résznyugdíjhoz szükséges 15 év, illetve a teljes nyugdíjhoz szükséges 20 év elismert szolgálati idővel, megállapodást köthetnek nyugdíjalapot képező jövedelem és szolgálati idő szerzés céljából. A megállapodás maximum 5 időtartamra köthető!

Fontos! A „nők kedvezményes” (40 év után járó) öregségi nyugdíj jogosultságához szükséges (előírt) 40 évhez (32 év keresőtevékenység) szolgálati idő nem vásárolható!

A nyugdíjigény előterjesztését követő I. fokú elutasító határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül (a határozat a 16. napon jogerőre emelkedik) kezdeményezhető a helyileg illetékes Igazgatóság ügyfélszolgálatán a megállapodás iránti kérelem. A megállapodás megkötését követően előírt járulékot egy összegben kell megfizetni!

Fontos! A 2000. január 1-je előtt jogerős határozattal lezárt igényekre megállapodás nem köthető!

Társadalom aktív korú rétege - fiatalok, akik előre szeretnének gondoskodni nyugdíjukról


A második csoportot a társadalom aktív korú rétege alkotja:
A Tbj. 34. §-a  (1) bekezdése szerint az a belföldi nagykorú természetes személy, aki nem saját jogú nyugdíjas,

a:) Tbj. szerinti biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban nem áll, vagy a biztosítása nem terjed ki,
b:) a biztosítási jogviszonya szünetel.Mekkora összegre köthető a szolgálati időre vonatkozó megállapodás?


A megállapodás napján érvényes mindenkori minimálbére (a megállapodás legkisebb összege), és ezen felül, amennyit az igénylő vállalni képes.
A megállapodás a legkorábban annak a hónapnak az első napjától köthető, amely hónapban a megállapodás megkötését kezdeményezték.

A megállapodásban rögzített összegeget 34%-os járulék terheli, amelyet az előírásoknak megfelelően tárgyhót követő 12-ig meg kell fizetni. Az előírt járulék fizetésének elmulasztása a megállapodás megszűnését eredményezi.

Fontos! Aktív korú személyek visszamenőlegesen megállapodást nem köthetnek!

Felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatának hallgatói szintén köthetnek ilyen megállapodást
Az 1998. január 1-jét követően felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán folytatott tanulmányok idejének szolgálati időként történő elismerése céljából köthető megállapodás. Ezt a megállapodást az a személy kötheti meg, aki felsőfokú tanulmányait 1998. január 1-jét követően végezte, mivel az ezt megelőző időszakban végzett tanulmányok ideje a törvényi előírás szerint szolgálati időnek minősül.

Miért érdemes a felsőfokú tanulmányok idejére megállapodást kötni?
Azért mert az 1998. január 1. után Magyarországon szerzett nappali tagozatos tanulmányi idő nem számít szolgálati időnek. Kizárólag az 1997.12.31.-ig nappali tagozaton szerzett és hitelt érdemlően igazolt nappali tagozaton végzett főiskola, vagy egyetemi évek vehetők figyelembe szolgálati időként.                     

Gyes, otthoni gondozás idejére is lehet kötni megállapodást
(e) 1998. évre a gyes idejével megegyező, otthoni gondozás idejére köthető megállapodás szolgálati idő szerzése céljából.

Fontos, hogy minden esetben a megállapodás megkötése előtt szíveskedjen a lakóhelyéhez legközelebbi ügyfélszolgálaton érdeklődni, illetve személyesen az erre irányuló igényét jelezni, részletes felvilágosítást kérni. A megállapodás megköthető személyesen vagy eljáró meghatalmazott útján a megfelelő személyi iratok, illetve érvényes meghatalmazás bemutatásával.

Ha az igénylő keresete életpályája során minimálbér vagy ahhoz közeli összeg, akkor érdemes a mindenkor előírt minimálbér alapján megállapodást kötni!   

A megállapodás megkötése megfontolást igényel, mivel minden igénylőnek a leendő öregségi nyugdíjellátás összegének az alapja a ledolgozott szolgálati évek, illetve a nyugdíjjárulék-köteles jövedelem.

Szerző: Szatmáry Tünde Katalin nyugdíjszakértő
Fotó: Pixabay

Nagyszülők Lapja

Munka, nyugdíj

Nagyszülők Lapja


2016.11.30