Nyugdíj 2017 - Kik igényelhetnek öregségi nyugdíjat idén? Mire kell kiemelten figyelni a nyugdíjigény benyújtásakor? Nyugdíjszakértő válaszol

Nagyszülők Lapja

Munka, nyugdíj

Nagyszülők Lapja


Nyugdíj 2017 - Kik igényelhetnek öregségi nyugdíjat idén? Mire kell kiemelten figyelni a nyugdíjigény benyújtásakor? Nyugdíjszakértő válaszol Kik igényelhetnek nyugdíjat 2017-ben? Mennyi az öregségi nyugdíjminimum 2017-ben? Mire kell kiemelten odafigyelni a nyugdíjigény benyújtásakor? Változott-e a nők kedvezményes öregségi nyugdíja 2017-ben? Öregségi nyugellátást igényelhetnek azok az 1954-ben született nők, és férfiak, abban az esetben, ha megfelelnek a jogszabályban előírt feltételeknek, amely szerint:

- eléri a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt, amely jelenleg: 63 év és 183 nap;
- a résznyugdíjhoz szükséges 15 év, illetve a teljes nyugdíjhoz 20 év elismert szolgálati idővel rendelkezik.

- A nyugdíjigény elbírálását, illetve a nyugdíjelőleg megállapítását nagymértékben elősegíti, ha az ügyfél rendelkezik jogerős szolgálati idő megállapító határozattal.

- A nyugdíjigénylés napján nem áll biztosítási jogviszonyban, tehát munkaviszonyát - akár hazai, akár nemzetközi - megszüntette, és rendelkezik a munkáltató által aláírt, és bélyegzővel ellátott munkaviszonyt megszüntető igazolásokkal.

 - Az egyéni és társas vállalkozó ez alól kivétel, mert ez a nyugdíjigénylés során átalakul kiegészítő tevékenységű jogviszonnyá.

Amennyiben az igénybeadáskor hiányosak a jogviszonyt megszüntető igazolások, úgy adatpótlás válik szükségessé, amely sok esetben késlelteti az igény elbírálását.

Fontos, hogy ne a Kormányablakon keresztül terjesszék elő nyugdíj iránti kérelmüket, hanem fáradjanak be a területileg illetékes Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság ügyfélszolgálatára, és személyesen vagy eljáró meghatalmazott útján intézzék ügyüket!


Mennyi 2017-ben az öregségi nyugdíj minimum összege?


Az öregségi nyugdíj legkisebb összege 2017-ben: 28 500 Forint/hó.

3 fontos dolog, amire a nyugdíj igénylése során kiemelten figyeljünk


1. Fontos, hogy az igénybejelentő lapon a megfelelő kérdésekre pontos választ írjon az igénylő, mert a javított pontatlan válasz miatt adatpótlás válik szükségessé, ami miatt az elbírálás és a nyugellátás összegszerű megállapítása hónapokig elhúzódhat.

2. Figyeljünk oda az igénylés során a munkáltató által kiadott munkaviszony igazolásokra, és arra, hogy a Társadalombiztosítási Igazolványt is mellékelni kell!

3. Külön figyelmet igényel - amennyiben szükséges - a munkakönyv, katonakönyv, felsőfokú, nappali tagozaton szerzett igazolások bizonyítványok, illetve egyéb jogviszony igazolások előterjesztése. Akik nem rendelkeznek a nyugdíjigény előterjesztése előtt szolgálati idő megállapítást tartalmazó határozattal, hitelt érdemlően kell igazolniuk a hivatal felé a megszerzett szolgálati időt, ugyanis a fenti iratok eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolatainak bemutatása szükséges mindehhez.


Nők kedvezményes öregségi nyugdíja 2017


2017-ben is igényelhető a nők kedvezményes öregségi nyugdíja változatlan feltételekkel: 40 év elismert szolgálati időn belül 32 év kereső tevékenységet kell leigazolni.

- Minden esetben javaslom a nők kedvezményes öregségi nyugdíjának igénylése előtt, hogy tájékozódjanak arra vonatkozóan (akár adategyeztetési eljárás keretében), valóban rendelkeznek-e a kedvezményes nyugdíjigényléshez előírt feltételekkel. Erre azért van szükség, mert ha megszüntetik az igénylők a munkaviszonyukat, és elutasításra kerül nyugdíjigényük, akkor a visszafoglalkoztatásuk (a munkáltató részéről) már nem biztos, hogy lehetséges.

- A hivatal továbbra is küldi az 1955–1959-ig terjedő időszakban született korosztálynak a végzést, illetve tájékoztatást, az adategyeztetési eljárás keretében.
Javaslom, hogy aki kézhez vesz ilyen adattartalmú kimutatást, az részletesen tanulmányozza át, és ha nem ért egyet a kimutatásban foglalt adatokkal, mielőbb tegyen észrevételt.

- A végzés kézhezvételétől számítva 60 napon belül írásban kiegészítéseket, észrevételeket tehetnek az igénylők. Amennyiben ezt a címzett elmulasztja, úgy nagy valószínűséggel hiányosan kerülnek elfogadásra a ledolgozott évei és 1988-tól a bruttó keresetei. Ha az igénylők úgy vélik, hogy a kimutatásban szereplő adatokon nem tudnak eligazodni, akkor javaslom, hogy kérjék szakember segítségét.

- Óriási jelentőséggel bír ugyanis a jogerős adategyeztető határozat tartalma, mivel a benne szereplő elismert szolgálati idő, és a bruttó bérek lesznek a leendő megállapított nyugdíj összegének az alapjai 1988-tól a nyugdíjba vonulás napjáig.

Szerző: Szatmáry Tünde Katalin
Fotó: Pixabay

Nagyszülők Lapja

Munka, nyugdíj

Nagyszülők Lapja


2017.01.11