Nyugdíj 2018: mennyivel emelkedett idén a nyugdíj? Kik igényelhetnek öregségi nyugdíjat? Mi a feltétele a nyugdíjba vonulásnak?

Nagyszülők Lapja

Munka, nyugdíj

Nagyszülők Lapja


Nyugdíj 2018: mennyivel emelkedett idén a nyugdíj? Kik igényelhetnek öregségi nyugdíjat? Mi a feltétele a nyugdíjba vonulásnak? Ki jogosult a 2018. évi nyugdíjemelésre? Milyen mértékű a nyugdíjemelés? Hogyan változott az együttfolyósítási összeghatár? Kik igényelhetnek öregségi nyugdíjat a 2018. évben? Mik a nyugdíjigénylés feltételei? Nyugdíjszakreferensünk, Szatmáry Tünde Katalin minden kérdésre választ ad.

2017. évben az infláció mértéke 2,4% közelében volt. Erre való tekintettel történt 2017 novemberében a visszamenőleges hatályú, 0,8%-os korrekciós emelés. Az előrejelzések szerint 2018-ban 4% százalék körüli gazdasági növekedés várható.

Ki jogosult a 2018. évi nyugdíjemelésre? Hogyan változott az együttfolyósítási összeghatár? Kik igényelhetnek nyugdíjat a 2018. évben? Kiemelt hazai és nemzetközi nyugdíjszakreferensünk, Szatmáry Tünde Katalin minden kérdésre választ ad.


2018 januári nyugdíjat érintő változások, fontos tudnivalók!


2017. novemberében a nyugellátások, illetve a nyugdíjszerű ellátások 0,8%-kal emelkedtek, 2017 januárra visszamenőleges hatállyal. A decemberi nyugellátások is emelkedtek 0,8%-kal (amennyiben az igénylő 2017 novemberében vagy azt megelőzően ellátásban részesült).

Ki jogosult a 2018. évi emelésre?
Értelemszerűen a 2018. évi emelésre az  válik jogosulttá, aki 2017. évben legalább egy napig nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesült  pl: 2017.12.31-től igényelt öregségi nyugellátást. Amennyiben az igénylő 2018. január 1-jén, vagy ezt követően vonult nyugdíjba, úgy a 2018. évi 3 %-os emelésben nem részesül.

2018. január 1-től 3%-kal emelkedtek az alábbi nyugdíj-, illetve a nyugdíjszerű ellátások:
 • öregségi nyugdíj
 • özvegyi nyugdíj
 • szülői nyugdíj
 • árva ellátás
 • baleseti hozzátartozói nyugellátás
 • korhatár előtti ellátások
 • szolgálati járandóság
 • átmeneti bányász járadék
 • mezőgazdasági járadék
 • táncművészeti életjáradék
 • polgármesterek közszolgálati járadéka
 • rokkantsági–rehabilitációs járadék
 • fogyatékossági támogatás
 • vak személyi járadék
Ezen túlmenően a 3 % -os mértékű emelés érinti a házastársi pótlékot és a hadigondozottak rendszeres pénzellátását is.

2018 januártól változott az öregségi nyugdíj és az özvegyi nyugdíj együttfolyósítási összeghatára!
A saját jogú öregségi nyugdíj, illetve özvegyi nyugdíj vagy baleseti özvegyi nyugdíj 91.800,-Ft összeghatárig folyósítható együttesen. Az özvegy abban az esetben részesülhet mindkét ellátásban, ha a jogszerző elhalálozása 1998. január 1. előtt következett be. Amennyiben a jogszerző 1998. január 1. után hunyt el, úgy természetesen nincs összeghatár a saját, illetve emellett folyósított özvegyi nyugdíj vonatkozásában.

A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság az év elejére tekintettel minden ellátásban részesülő személynek hivatalból értesítést küld a 2017. évben folyósított ellátás összegéről, valamit arról, hogy az emelést követően milyen összegű ellátás kerül folyósításra a jogosult részére.

Kik igényelhetik az öregségi nyugdíjat a 2018. évben?
2018. évben az 1954. második felében született (nők és férfiak) igényelhetik az öregségi nyugdíjat, mivel erre a korosztályra a jogszabályban előírt korhatár továbbra is 63 év és 183 nap. Az igénylőnek rendelkeznie kell a résznyugdíjhoz 15, illetve a teljes öregségi nyugdíjhoz 20 év, határozatban elismert szolgálati idővel! Továbbra is korra való tekintet nélkül az eddigi feltételek alapján igényelhető a nők 40 szolgálati éve miatt járó nyugdíj. Amennyiben az érintett hölgy rendelkezik 40 év szolgálati idővel, és ezen belül 32 év kereső tevékenységgel, fontos, hogy ezt a hivatal adategyeztetési eljárás keretein belül határozatban elismerje! A nyugdíjigényt a korbetöltés elérése előtt maximum 30 nappal megelőzően lehet előterjeszteni a hivatal illetékes ügyfélszolgálatán.

Mi a feltétele a nyugdíjbavonulásnak?
A nyugdíjbavonulás egyik feltétele a munkaviszony megszűntetése és az erről szóló igazolások csatolása. Jogszabályi előírás, hogy a munkáltató által lezárt munkaviszonyt megszüntető igazolások eredeti, vagy hitelesített másolatát az igényhez vagy mellékelni kell vagy pótlólag beadni. Ezt azt jelenti, hogy az igénylő a nyugdíjba vonulásának napján nem állhat munkaviszonyban, megbízásos jogviszonyban, stb. Kivételt képeznek az egyéni és társas vállalkozók, mivel az öregségi nyugdíj igénylésével az ő jogviszonyuk automatikusan kiegészítő tevékenységgé alakul át. Amennyiben a társas vállalkozó munkaviszony keretében látja el az ügyvezetői tisztségét, úgy a munkaviszonyát a nyugdíjbavonulást megelőző napon neki is meg kell szüntetni.

0,5%-os nyugdíjemelés a munkavégzés mellett
A hivatal folyamatosan mindenkinek határozatot küld az öregségi nyugdíj mellett végzett munka után járó 0,5% -os emelésről. Ezt nem kell külön igényelni az érintetteknek, aki jogosult rá, az a személy hivatalból kap határozatot. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál nyilvántartott kereseti adatok alapján azok az ellátásban részesülők is megkapják visszamenőleg, akik 2007 és 2015 között jogosultak voltak rá , de nem igényelték. (A hivatalon belül külön munkacsoport foglalkozik az óriási mennyiségű igény feldolgozásával, szíves türelmet kérnek minden érintettől).

Forrás: 359/2017(XI.30). Kormányrendelet

Szerző: Szatmáry Tünde Katalin nyugdíj-szakreferens
Fotó: Szülők Lapja

Nagyszülők Lapja

Munka, nyugdíj

Nagyszülők Lapja


2018.01.16