Nyugdíj 2020: Mik a nők 40 év után járó kedvezményes öregségi nyugdíj igénylésének feltételei idén? Nyugdíjszakértő válaszol

Nagyszülők Lapja

Munka, nyugdíj

Nagyszülők Lapja


Nyugdíj 2020: Mik a nők 40 év után járó kedvezményes öregségi nyugdíj igénylésének feltételei idén? Nyugdíjszakértő válaszol A nők 40 év után járó kedvezményes öregségi nyugdíj igénylésének feltételei: mi a helyzet akkor, ha a nő ideje egy részében külföldön dolgozott vagy dolgozik? Milyen változások vannak a nyugdíj melletti kereső tevékenységre vonatkozóan? Mik a nők 40 év után járó kedvezményes öregségi nyugdíj igénylésének feltételei az idehaza, illetve a külföldön élő magyarok részére 2020-ban? Milyen változások vannak a nyugdíj melletti kereső tevékenységre vonatkozóan?

Sok megkeresés érkezik hozzánk azzal kapcsolatban, hogy a hazánkban, illetve jelenleg az Európai Unió 28 tagországának valamelyikében élő dolgozó magyar nők jogosultak-e a 40 év után járó kedvezményes öregségi nyugdíjra.

Nők kedvezményes nyugdíjának feltételei
Fontos tudni, hogy a nők kedvezményes nyugdíj igénylésének feltételei továbbra is a 40 év határozatban elismert szolgálati idő, illetve a 32 év kereső tevékenység. Ha ez teljesült, akkor ez a fajta nyugdíj életkortól függetlenül igényelhető - ez egyébként egész Európában egyedülálló nyugdíjba vonulási lehetőség.

Az elismert szolgálati időbe beszámít minden, ami munkavégzéssel egyenértékű biztosítási jogviszonyt képez, továbbá a gyermekneveléssel kapcsolatos ellátások.

Nem számít ugyanakkor bele a nők kedvezményes öregségi nyugdíj igénylésének szempontjából a felsőfokú tanulmányok ideje (egyetem, főiskola).

Példa: A biztosított Magyarországon dolgozott 32 évet, és 8 évet dolgozott vagy dolgozik bármelyik Európai Uniós tagállamban, úgy a következő képen válik jogosulttá a nők 40 év után járó öregségi nyugdíjára (akkor is, ha jelenleg nem hazánk területén él).
A nyugdíjjogosultsághoz összeadódik a két (esetleg több) országban megszerzett szolgálati idő. Fontos, hogy a nyugdíjösszeg megállapításánál csak a Magyarországon befizetett 32 év nyugdíjjárulék köteles jövedelme után kerül megállapításra a magyar nyugdíj összege.


Gyakori kérdések 1:
"Ha megvan a 40 év szolgálati időm, mikortól igényelhetem ezt a típusú saját jogú nyugdíjat, és milyen várható nyugdíjösszegre számíthatok?".

Jelenleg mindenki számára elérhető az úgynevezett Adategyeztetési eljárás. Ez azt jelenti, hogy a magyarországi lakhely szerinti illetékes Kormányhivatal adategyeztetési osztálya idén az 1963-1964-es korosztálynak határozatba foglalja, hogy mennyi elismert szolgálati idővel rendelkezik (napra pontosan, mennyi időt dolgozott).

2020. január 1-től a nyugdíjba vonulás előtt három évvel vizsgálja a hivatal a biztosított szolgálati idejét. Kortól és nemtől függetlenül azonban bárki kezdeményezheti az egyeztetési eljárást lefolytatását, aki szembesülni szeretne azzal a ténnyel, hogy mennyi az elismert szolgálati ideje, és 1988-tól mennyi az éves nyugdíjjárulék köteles keresete.

A határozatban megállapításra kerül, hogy - a korhatár elérését követően - mennyi teljes öregségi nyugdíj igényelhető, megállapításra kerül továbbá a nők Kkdvezményes nyugdíjához figyelembe vehető szolgálati idő, illetve a kereső tevékenység ideje is.

Amennyiben az adategyeztetési eljárás során keletkezett határozat tartalmazza az elismert szolgálati időt teljes egészében, illetve 1988. január 1-től a nyugdíjjárulék-köteles kereseteket, úgy meghatározható a várható nyugdíj összege.Gyakori kérdések 2:
"Mennyit lehet dolgozni itthon vagy külföldön a nők kedvezményes öregségi nyugdíja mellett? Van-e kereseti korlát?"

2019. január 1-től a nők kedvezményes 40 év után járó öregségi nyugdíja mellett nincs meghatározva kereseti plafon abban az esetben, ha az érintett munkaviszony keretein belül van foglalkoztatva. (Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatás).

2020. július 1-től a korbetöltés címén járó öregségi nyugdíj, illetve a nők kedvezményes öregségi nyugdíja melletti foglalkoztatás járulékmentesen történik.
Attól a nyugdíjastól, akit foglalkoztatnak, kizárólag a 15 % személyi jövedelemadó kerül levonásra. (2020. június 30-ig csak a munkaviszony keretein belüli foglalkoztatás volt járulékmentes, ezt követően viszont az egyéb foglalkoztatás is azzá válik. Pl: megbízási jogviszony, határozott idejű szerződés.)

Kivételt képeznek a közalkalmazottak, mert az ö korlátozásaik ezután  is érvényesek.

A járulékmentesség nem érinti a korhatár előtti ellátásban, illetve szolgálati járandóságban részesülőket, mindamellett hogy nekik továbbra is figyelni kell a kereseti korlátra, ami 2020-ban a minimálbér 18-szorosa= 161.000X18= 2.898.000.-Ft

Minden igénylő esetében más-más szempontok döntően meghatározhatják a nyugdíjba vonulás lehetőségét. Ilyenek: az élethelyzet, munkahelyi körülmények, jövedelmi viszonyok, egészségi állapot...

Az adategyeztetési határozatban foglaltakból egy előzetes nyugdíj számolás során egyértelmű döntés hozható, hogy az igénylő a nők kedvezményes öregségi nyugdíját válassza, vagy pedig a korhatár elérése után járó öregségi nyugdíjat.

Amennyiben szaktanácsra, vagy előzetes nyugdíj-számolásra, esetleg teljes körű ügyintézésre van szüksége, és ezt jelzi a www.ugyintezesazonnal.hu oldalon, úgy 48 órán belül felvesszük Önnel a kapcsolatot. Határidős (sürgős) ügyekben akár hétvégén is tudunk egyeztetési időpontot biztosítani. Budapesti irodánk szombati napokon is várja Önöket.

Szerző: Szatmáry Tünde Katalin, hazai és nemzetközi nyugdíjszakértő

Nagyszülők Lapja

Munka, nyugdíj

Nagyszülők Lapja


2020.02.10