Nyugdíjjal kapcsolatos ügyintézések az ünnepek előtt: Mire érdemes odafigyelni? Mire készülj, ha 1954 második felében születtél?

Nagyszülők Lapja

Munka, nyugdíj

Nagyszülők Lapja


Nyugdíjjal kapcsolatos ügyintézések az ünnepek előtt: Mire érdemes odafigyelni? Mire készülj, ha 1954 második felében születtél? Mint az megszokott, az ünnepek előtt sokkal nagyobba felbolydulás mindenfele az országban, így a nyugdíjfolyósítást intéző hivatalokban is. Ennek köszönhetően meghosszabbodik a várakozási idő. Az 1954 év elején született nőknek fontos ez az időszak a nyugdíjigénylés szempontjából. Mint az megszokott, az ünnepek előtt sokkal nagyobba felbolydulás mindenfele az országban, így a nyugdíjfolyósítást intéző hivatalokban is. Ennek köszönhetően meghosszabbodik a várakozási idő. Az 1954 év elején született nőknek fontos ez az időszak a nyugdíjigénylés szempontjából.

Amennyiben Ön is 1954 első felében született, vagy év végére jogosultá válik a nők kedvezményes (40) év után járó öregségi nyugdíjára, akkor jogosan fogalmazódik meg a kérdés, hogy mikor adja be a nyugdíjigényét. A nők kedvezményes nyugdíjához továbbra is szükséges a hivatal által elismert 40 év szolgálati idő és a 32 év kereső tevékenység megléte.


Ünnep előtti, nyugdíjhoz kapcsolódó ügyintézések: Mire érdemes odafigyelni?Az 1954-ben született férfiak és nők öregségi nyugdíj korhatára 63 év és 183 nap!
Ennek megfelelően a saját jogú nyugdíjigényüket a feltételek (korhatár betöltése és a megfelelő szolgálati idő) megszerzését követően, de legkorábban a korhatár elérése előtt csak 30 nappal lehet előterjeszteni. Ha ön például 2018. január 5-én válik jogosulttá öregségi nyugdíjra, akkor az igényét legkorábban 2017. december 5-én terjesztheti elő a hivatal ügyfélszolgálatán, vagy elektronikus úton, amennyiben rendelkezik ügyfélkapuval.

Az időpontra érkező ügyfelek, rövid időn belül várakozás nélkül intézhetik nyugdíj-ügyüket, de figyelni kell pár dologra
Fontos, hogy a saját jogú nyugellátási igényeknél pl.: öregségi nyugdíj vagy nők kedvezményes (40) év után járó nyugdíjbavonulás napján az igénylő nem állhat semmilyen biztosítási jogviszonyban pl.: munkaviszonyban, erről az igénybejelentő lapon nyilatkoznia kell és a munkáltató által kiadott, lepecsételt kilépő papírokat a nyugellátás iránti igénylő laphoz mellékelve eredeti, vagy hitelesített változatban be kell adni (kivéve Egyéni vagy Társas Vállalkozó tagi jogviszonya)!

A nyugellátást megállapító osztályoknak kizárólag azt a benyújtott igényt áll módjában elbírálni, melyhez minden munkáltatói igazolást csatolt az igénylő. Felhívnám a kedves érintettek figyelmét, hogy aki pl.: 1954. év második felében született, pl. októberben, az 2018 március hónapnál előbb ne terjessze elő nyugdíjigényét, mert ha 2017 decemberében nyújtja be, korbetöltés hiánya miatt érdemi bírálat nélkül elutasításra kerül.

A nyugdíjigénylés visszavonható
Amennyiben a nyugdíj elbíráló szerv a benyújtott igazolások, iratok alapján megalapozottnak látja, illetve ha az igénylő rendelkezik jogerős szolgálati idő megállapító határozattal, úgy a hivatal nyugdíjelőleget állapít meg az igénylő részére. Sokszor hangsúlyozom, hogy a nyugdíjigénylés soha nem egy nyomtatvány kitöltéssel kezdődik, komoly megfontolást kíván az igénylőtől, hiszen sokan nem tudják, hogy ha előterjesztik a nyugdíjigényt, és nem az elvárásainak megfelelően alakul a várható végleges nyugdíj összege, akkor a nyugdíjmegállapító határozat kézhezvételét követően, fellebbezési határidőn belül (ami 15 nap), visszavonhatja igényét, és további szolgálati időt gyűjthet. Amennyiben az igénylő ezt kéri, semmi hátránya nem származik a jövőre nézve.

A hivatal ebben az esetben elutasító határozatot fog küldeni az igénylőnek. Ennek következtében az igénylőre nézve új eljárás válik szükségessé. A végleges, saját jogú nyugdíj megállapító határozatot követően a kifizetett nyugdíjelőleg beszámításra kerül a végleges nyugdíj összegébe. A különbözet egyösszegben kerül kifizetésre a jogosult részére. Természetesen erről a nyugdíjfolyósító Igazgatóság minden esetben részletes elszámolási igazolást küld postai úton.

Év végén nagyobb a roham a hivatalokban - Mit tegyen, hogy elkerülje?
Gyakran előfordul, hogy az év vége közeledtével sok időt kell várakozással, sorban állással tölteni a hivatalok ügyfélszolgálatán. A nyugdíjügyintézéshez kapcsolódó várakozás, idegeskedés elkerülése érdekében javasoljuk, hogy az onyf.hu oldalon kezdeményezzen online időpontfoglalást.

Időpont foglalható hazai és nemzetközi nyugdíjigény-beadás, adategyeztetési eljárás, méltányossági nyugdíjigénylés és felvilágosítás céljából. A nyugdíjelbírálással foglalkozó szervek ügyfélszolgálatain a két ünnep között, a szabadságolások miatt ügyeleti rendszer működik. Ajánlom mindenki figyelmébe, hogy amennyiben nem január hónapban éri el a korhatárt, vagy nincs a birtokában a nyugdíjigényhez szükséges és a jogszabályban előírt, munkáltatója által kiadott munkaviszonyt megszüntető igazolása, az szíveskedjen az igényét az ünnepek után 2018. január közepétől előterjeszteni, amikor már rendelkezésére állnak a munkáltató által kibocsájtott, kilépést igazoló dokumentumok.

Mennyi lesz a 2018. évi, januári nyugdíjemelés?
2018-ban a nyugdíjak a becsült infláció mértékével, 3%-kal nőnek.

Ki jogosult a januári nyugdíjemelésre?
Aki 2017-ben egy napot is nyugellátásban részesült, az jogosult 2018. januártól a nyugdíjemelésre.

Ha segítségre van szükség
Sok nyugellátásban részesülő nem tud eligazodni a saját novemberi ellátásán, amely tartalmazza a korrekciós nyugdíjemelést és a nyugdíjprémiumot is.
Akinek kérdése van ezzel kapcsolatban, az szíveskedjenek telefonon vagy levélben a Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz fordulni, ahol szakszerű, kielégítő választ kaphat.

Szerző: Szatmáry Tünde Katalin nyugdíjszakértő
Fotó: Pixabay

Nagyszülők Lapja

Munka, nyugdíj

Nagyszülők Lapja


2017.12.11