Öregségi nyugdíj igénylése 2016 - Hogyan add be a kérelmet úgy, hogy azt gyorsan elbírálják? Hasznos tanácsok nyugdíj szakértőtől

Nagyszülők Lapja

Munka, nyugdíj

Nagyszülők Lapja


Öregségi nyugdíj igénylése 2016 - Hogyan add be a kérelmet úgy, hogy azt gyorsan elbírálják? Hasznos tanácsok nyugdíj szakértőtől Mennyi idővel korábban adható be a nyugdíjigény? Milyen igazolásokat kér a hivatal az öregségi nyugdíjigény benyújtásakor? Miért fontos a munkakönyvet, katonakönyvet megőrizni a nyugdíj megállapításáig? Mi a teendő, ha az öregségi nyugdíjat megállapító határozattal nem értünk egyet? Nagyon sok olvasói, illetve telefonos érdeklődés érkezik hozzám folyamatosan, hogy miként kell előterjeszteni az öregségi nyugdíjigényt úgy, hogy az elbírálási folyamat ne húzódjon el túlságosan - Szatmáry Tünde Katalin nyugdíjszakértő tanácsai.

Az első és legfontosabb tanácsom, hogy ha ön nem szeretne több órás hivatali várakozásban és bonyolult nyomtatvány kitöltésben részt venni, akkor kérje szakember segítségét, aki a teljes nyugdíj ügyintézéssel kapcsolatos terheket leveszi az ön válláról, legyen szó hazai vagy nemzetközi, illetve saját vagy hozzátartozói nyugellátások igényléséről. De mit a teendő, ha valaki mégis maga szeretné intézni a nyugdíjkérelem beadását?

Hogyan kell megfelelően előterjeszteni az öregségi nyugdíjigényt?

2016-ban az 1953-ban született nők és férfiak igényelhetnek öregségi nyugdíjat, mivel ők:
  • betöltik a 63. életévüket,
  • rendelkeznek a teljes nyugdíjhoz 20 év szolgálati idővel,
  • vagy a rész nyugdíjhoz szükséges határozatban elismert szolgálati idővel.

2017-ben pedig az 1954-ben született korosztály válik nyugdíjjogosulttá.

AKTUÁLIS NYUGDÍJKORHATÁR TÁBLÁZAT NŐK ÉS FÉRFIAK RÉSZÉRE - ERRE A LINKRE KATTINTVA TALÁLJA »»

Mennyi idővel korábban lehet az öregségi nyugdíj kérelmet előterjeszteni?
A korbetöltés vagy is a születésnap betöltése előtt 30 nappal.

Milyen módon lehet előterjeszteni a nyugdíj iránti kérelmet?
Egyrészt a hivatal által létrehozott úgynevezett rendszeresített formanyomtatványon, vagy ügyfélkapun keresztül lehetséges. Fontos, hogy a nyomtatványt szakszerűen és pontosan töltsük ki. Ha a kérelmező bizonytalan bármiben, vagy nem világos a feltett kérdés, akkor érdemesebb szakember segítségét kérni. A nem szakszerűen kitöltött igénybejelentő lap ugyanis meghosszabbíthatja a nyugellátás összegszerű megállapításának folyamatát, és adatpótláshoz vezethet.
Amennyiben szakember segítségét kéri, úgy meg tudhatja, hogy az igény elbírálás befejezéséig ön jogosult-e nyugdíj előlegre, és minden igényléssel kapcsolatos kérdésre választ kaphat.

Természetesen a hivatal ügyfélszolgálatán előterjesztett nyugdíjigény több órás várakozást igényel. Fontos, hogy minden esetben informálódjon, hogy az igénylő mikor, mire jogosult, milyen előírt feltételeknek kell megfelelni. Szerencsés az, aki első ízben elő tudja terjeszteni igényét, és nem kell több alkalommal visszatérnie a hivatalba különböző pótlásokat, egyéb igazolásokkal benyújtania - akár nyugdíjigény akár adategyeztetési eljárásról legyen szó.

Ki terjeszthet elő a hivatal ügyfélszolgálatán az öregségi nyugdíjigényt?
Aki a reá irányadó öregségi nyugdíj korhatárt elérte, és a jogszabályban előírt szolgálati időt megszerezte.
Az igényt előterjesztheti az igénylő személyesen, amennyiben személyi irataival igazolja magát, vagy az ügyben eljáró rendelkezik érvényes meghatalmazással.

Milyen igazolásokat kér a hivatal az öregségi nyugdíjigény benyújtásakor?
Amennyiben munkaviszonyban vagy egy biztosítási jogviszonyban állt, akkor:
  • a munkáltató által kiállított igazolás a munkaviszony megszűnéséről,
  • bérigazolás,
  • lezárt Társadalombiztosítási Igazolvány.

Ha társas vállalkozás (Bt., Kft.) tagja vagy egyéni vállalkozó akkor azt nem kell megszüntetni, mivel az öregségi nyugdíjigényléssel kiegészítő tevékenységgé alakul át.Miért fontos megőrizni a munkakönyvet, katonakönyvet?
A munkakönyv 1992.07.01-től került megszüntetésre.
Nagyon fontos, hogy - akár a saját jogú nyugdíj igényléskor, úgynevezett Adategyeztetési eljárás lefolytatásakor, esetleg özvegyi nyugdíj, illetve árva ellátás megállapításánál is - szükség van a munkakönyvre, az abban szereplő bér és szolgálati időkre.
Sok igénylő költözés során vagy selejtezés alkalmával elveszíti a munkakönyvét ebből a nyugdíj igényléskor, illetve az adategyeztetéskor hátránya származhat, hiszen a munkakönyv olyan adatokat tartalmaz, amely sok esetben nem pótolható.

A katonakönyvben feltüntetett sorkatonai szolgálat minden esetben szolgálati időként kerül beszámításra. Abban az esetben, ha az igénylő nem rendelkezik katonakönyvvel, úgy a hivatal hosszas idővel tudja beszerezni az erre vonatkozó adatokat, amely szintén hosszabbíthatja az igény elbírálás folyamatát.

Mi a teendő, ha a kézhez vett öregségi nyugdíj megállapító határozatban feltüntetett kieső szolgálati idővel, béradat hiánnyal nem értünk egyet?
Jogorvoslatra van lehetőség a határozat kézhezvételétől számított 15 naptári napon belül.
Amennyiben jogerőssé vált a nyugdíjmegállapító határozat, úgy bármely olyan esetben kérhető az ügy felülvizsgálata, amely tényszerűen befolyásolja a határozatban foglaltakat.

Természetesen a felülvizsgálathoz minden esetben szükséges, hiteles igazolások, iratok vagy tanúk nyilatkozat. Amennyiben a nyugdíj megállapító határozatát kézhez kapta, és nem ért egyet a tartalmával, javasoljuk, kérje szakember segítségét, mivel a fellebbezésnek megalapozottnak és jogszerűnek kell lennie - arról nem beszélve, hogy hitelt érdemlő tények igazolása minden esetben az igénylőt terhelik.

Szakértő: Szatmáry Tünde Katalin nyugdíjszakértő
Fotó: Pixabay

Nagyszülők Lapja

Munka, nyugdíj

Nagyszülők Lapja


2016.07.12